ข่าว : “สุชาติ” รมว. แรงงาน สั่งด่วน เลขาธิการประกันสังคม รุดช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบเหตุโรงงานบรรจุก๊าซระเบิด พบผู้บาดเจ็บ 5 ราย ย่านบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

31 สิงหาคม 2565

“สุชาติ” รมว. แรงงาน สั่งด่วน เลขาธิการประกันสังคม รุดช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบเหตุโรงงานบรรจุก๊าซระเบิด 

พบผู้บาดเจ็บ 5 ราย ย่านบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 01.30 น. ได้เกิดเหตุระเบิดและเกิดเพลิงไหม้โรงงานบรรจุก๊าซหุงต้ม บริษัท วี.ไอ.พี ปิโตรเลียม จำกัด ในอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 5 ราย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมสั่งการด่วนให้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบ และให้การช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประสบเหตุทันที

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมาย   นางขนิษฐา ศรีบัวชุม ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ และนายฤทธิรงค์ เดชชำนาญ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางเสาธง ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะทำงานเฉพาะกิจและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และเข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยทันที จากการตรวจสอบลูกจ้างประสบเหตุ เป็นลูกจ้างของบริษัท วี.ไอ.พี ปิโตรเลียม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 30/100-1 หมู่ที่ 11 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางเสาธง ทั้งนี้ ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุมีจำนวน 5 ราย เป็นลูกจ้างสัญชาติไทย 2 ราย และสัญชาติเมียนมา 3 ราย ซึ่งชื่อ นายณรงค์ สารมะโน อายุ 50 ปี สัญชาติไทย ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลไฟไหม้บริเวณใบหน้า แขน และขา ร้อยละ 90 ของร่างกาย ในวันที่เกิดเหตุได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางนา 2 จังหวัดสมุทรปราการ และจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรุงเทพฯ นายบุญส่ง จันทร์ศรี อายุ 59 ปี สัญชาติไทย ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลไฟไหม้บริเวณใบหน้า แขน และขา ร้อยละ 70 ของร่างกาย ถูกนำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 ส่วนลูกจ้างสัญชาติเมียนมา 3 ราย ขณะนี้ได้ถูกนำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางเสาธง 1 ราย ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลไฟไหม้บริเวณใบหน้า แขน และขา ร้อยละ 70 ของร่างกาย อีก 2 ราย ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 2 ราย ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลไฟไหม้บริเวณใบหน้า แขนและขา ร้อยละ 36 ของร่างกาย

ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางเสาธง ได้เร่งตรวจสอบสิทธิกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 5 ราย ในเบื้องต้นหากเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จะได้รับสิทธิความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน เป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น และค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัว ร้อยละ 70 ของค่าจ้าง สำหรับกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย จะจ่ายร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ตามระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงแรงงานกำหนดแต่ไม่เกิน 10 ปี กรณีถึงแก่ความตาย จะได้รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท และค่าทดแทนรายเดือนร้อยละ 70 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี อีกด้วย

…………………………………….…………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน